Gezinshuis zieYou!

In ons gezinshuis wonen een aantal uithuisgeplaatste kinderen samen met ons, de gezinshuisouders en onze eigen kinderen. In een normaal huis, in een gewone buurt. Als ouders zijn we de vaste opvoeders, we vormen de vaste basis. We bieden naast veiligheid en rust, in samenwerking met Trias ook professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week.  Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen en jongeren het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband opgroeien. Door middel van het “gewone” leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren. We gaan uit van de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere mogelijkheden en talenten. Daarop ligt de focus in plaats van op wat niet goed gaat.

Wij geloven dat ieder kind uniek is, met zijn of haar eigen talenten, eigen vaardigheden en eigen mogelijkheden. Wij willen kinderen in ons gezinshuis ZIEN zoals ze zijn en van daaruit maatwerk bieden in opvoeding en begeleiding. Ons opvoedingsklimaat kenmerkt zich door liefde in de praktijk, structuur en duidelijkheid. We bieden heldere kaders, waarbinnen veel ruimte voor het kind zelf is om dingen te ontdekken. We benaderen kinderen positief en belichten dat wat goed gaat.  We gaan uit van de positieve eigenschappen van het kind en laten het kind ontdekken waar het goed in is. Het kind mag zich ontwikkelen en we geven ruimte aan de talenten van het kind door aan te sluiten bij de interesses. In alles gaan we uit van positieve bekrachtiging.

We geloven dat het heel belangrijk is om de eigen familie van het kind zoveel als mogelijk een plek te geven. Daar waar het kan eigen ouders te betrekken bij het leven van hun kinderen. We benoemen de leuke dingen die zij voor- en eventueel met hun kind kunnen doen. We benoemen altijd dat wij niet de ouders van het kind zijn, maar dat we wel voor ze zorgen. We zijn hier open en transparant over en waar kan zijn we duidelijk naar het kind waarom hij/zij bij ons in het gezin woont. Eigen ouders weten zich bij ons ook geZIEN, rekening houdend met de mogelijkheden die er zijn.

Kinderen weten zich bij ons geZIEN en ervaren een basisgevoel van veiligheid!  We bieden vanuit het vertrouwen in die veilige basis, professionele pedagogische begeleiding, waardoor kinderen weer de ruimte krijgen om te groeien op alle leefgebieden.

Kinderen en ouders Zien, betekent in de eerste plaats ook dat we ons zelf geZIEN weten. Gods liefde is onze Bron en zoals Jezus kinderen en kwetsbaren ziet en centraal stelt in Zijn Koninkrijk, zo willen we ook in Zijn spoor gaan. In het gezicht van de kinderen ontdekken we iets van het feest in de hemel! We zijn een christelijk gezin, maar we staan open voor alle kinderen, ongeacht afkomst of religie. Samen vieren we het Leven!

We zijn gericht op kinderen:

  • Van 12 jaar of ouder.
  • Jongen of meisje.
  • Bij voorkeur lange termijn/ perspectief biedend.

Contra indicatie
LVB kinderen | VG kinderen | Gedragsproblematiek of stoornis die niet samen gaat met de huidige kinderen | Verslaving

De combinatie van het gewone leven
en professionele begeleiding daar geloven we in!

We werken daarom in franchise samen met gezinshuis.com. We hechten veel waarde aan kwaliteit en aanspreekbaarheid daarop en dat is geborgd bij – en door de samenwerking met gezinshuis.com. Naast kwaliteit geloven we ook in de kracht van een lerend netwerk en uitwisseling met andere gezinshuizen, ook dat vinden we in het netwerk van gezinshuis.com.

Daarnaast werken we samen met Trias, omdat we geloven dat hun kennis, netwerk en expertise uiteindelijk ook bijdraagt aan een veilig en gezond opvoedklimaat in ons gezinshuis. Ook hier geldt dat dit een bewuste keuze is, door samen te werken met een zorgaanbieder borgen we kwaliteit van zorg en zijn we aanspreekbaar op ons handelen. Samen zorgen we voor een veilige plek waarin kinderen verder open kunnen bloeien. 

Juist de combinatie van het gewone leven en professionele begeleiding, daar geloven we in! We geven dat samen met gezinshuis.com en Trias zo goed als mogelijk vorm.

Keurmerken

keurmerk-gezinshuis
SKJ-logo

Copyright ©ZieYou.

Website door Bredewold.nl